Term dates

Girls’ School 2018 – 2019

TERMSTARTEND
Autumn
Reception - Year 6
5th September 201812th December 2018
Autumn (Nursery)5th September 201812th December 2018
Autumn Half Term15th October 201826th October 2018
Spring
Reception - Year 6
7th January 201929th March 2019
Spring (Nursery)7th January 201929th March 2019
Spring Half Term18th February 201922nd February 2019
Summer
Reception - Year 6
24th April 201912th July 2019
Summer (Nursery)24th April 201911th July 2019
Summer Half Term27th May 201931st May 2019

Girls’ School 2019 – 2020

TERMSTARTEND
Autumn
Reception - Year 6
4th September 201912th December 2019
Autumn (Nursery)4th September 201912th December 2019
Autumn Half Term21st October 20191st November 2019
Spring
Reception - Year 6
6th January 202027th March 2020
Spring (Nursery)13th January 202027th March 2020
Spring Half Term17th February 202021st February 2020
Summer
Reception - Year 6
21st April 202010th July 2020
Summer (Nursery)21st April 20209th July 2020
Summer Half Term25th May 202029th May 2020